Zeer zware windstoten vandaag…

2018-02-18T09:18:27+00:00donderdag 18 januari 2018|Algemeen nieuws|

Windwaarschuwing

Stormwaarschuwing voor vlaggen
Een vlag of buitenbanier, die in weer en wind hangt is aan slijtage onderhevig. Belangrijke aspecten m.b.t. de levensduur zijn o.a. de hoogte, de locatie met bebouwing of aan het strand, invloed van zout-inwerking of luchtvervuiling etc.  Maar vooral: wat is de gemiddelde windsterkte? Vlaggen hebben een levensduur van 3 tot 5 maanden, mits je ze uit de mast haalt bij windkracht 6 en hoger.

Over windsterkten
Windsterkte kan worden uitgedrukt in Beaufort, meter per seconde, kilometer per uur en in knopen. Beaufort is de maat voor de gemiddelde windkracht over een periode van tien minuten. Windstoten worden geschat en weergegeven in kilometers per uur. Windstoten kunnen ook een andere richting hebben dan de windrichting. Windsterkte is relatief gemakkelijk te herkennen aan de natuur en omgeving.

Advies
Wij adviseren om de vlaggen en zo mogelijk masten naar beneden te halen bij een windsterkte van 6 of hoger. Dit om schade, aangericht aan de vlaggenmast dan wel accessoires daarvan, te voorkomen. Bovendien krijgt de uitwaai van de vlag in dergelijke omstandigheden onnodig veel te lijden. Indien de vlag daaren-boven ook ‘s avonds naar beneden gehaald wordt, gaat uw vlag uiteraard dubbel zo lang mee.

Windwaarschuwing (windkracht 6 t/m 8)

  • Bij deze windkracht neemt de slijtage van vlaggen en banieren aanmerkelijk toe.
  • Signcraft adviseert om vlaggen en banieren uit vlaggenmasten te verwijderen en daarmee de levensduur te verlengen.

Windwaarschuwing (windkracht 9 t/m 10)

  • Bij deze windkracht zullen vlaggen en banieren onherstelbaar beschadigen.
  • Afhankelijk van de staat van onderhoud aan masten bestaat de kans op schade.
  • Signcraft adviseert om vlaggen en banieren onmiddelijk uit vlaggenmasten te verwijderen en daarmee verdere schade aan vlaggen, banieren en masten te voorkomen.

Windwaarschuwing (windkracht 11 t/m 12)

  • Bij deze windkracht zullen vlaggen en banieren onherstelbaar beschadigen.
  • Er bestaat een reële kans op mastbreuk zolang vlaggen en banieren niet uit de masten zijn verwijderd met mogelijk persoonlijk letsel aan personen en/of schade aan objecten in de nabije omgeving tot gevolg.
  • Signcraft adviseert dringend om vlaggen en banieren onmiddelijk uit vlaggenmasten te verwijderen en daarmee letsel aan personen en (verdere) schade aan vlaggenmasten en objecten in de omgeving te voorkomen.